МАТЕМАТИКА

Бројеви пријатељи

Питагора је измислио реч  „ПРИЈАТЕЉСТВО“. Кад су га питали шта је то пријатељ, одговорио је: „ Онај који је моје друго ја, као што су то бројеви 220 и 284“. Два броја су „пријатељи“ или у „пријатељском“ дослуху, ако је збир правих делилаца једног броја једнак другом броју и обрнуто. Два најчувенија броја пријатељи у… Прочитајте више Бројеви пријатељи